Tomt 74 – Hyttefelt H21

  • Byggherre: Colombi Eiendom
  • Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As
  • Kontraktsum : ca. 6,0 mill
  • Ferdigstilles September 2015

Komplette grunnarbeider for 18 hytter. Arbeidene omfatter opparbeidelse av ca. 4000 m2 byggegrop, 250 meter internvei og 400 meter ledningsnett i VA.

Dette er første parsell i sentrumsområdet av Gaustablikk – Vest, hyttene skal gå i utleie.

Tomt-74---Hyttefelt-H21