Tomt 1 til 3 – Hyttefelt H21

  • Byggherre: Colombi Eiendom
  • Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As
  • Kontraktsum : ca. 1,5 mill
  • Ferdigstilles August 2015

Komplette grunnarbeider for 4 hytter. Arbeidene omfatter opparbeidelse av ca. 800 m2 byggegrop, parkering og 100 meter ledningsnett i VA.

Hytte ligger skrånende terreng, for å tilpasse hyttene på en god måte skal det maskinmures ca. 100 m2 natursteinsmurer av høy kvalitet.

Tomt-1-til-3---Hyttefelt-H21