Stortomt 54 – Hyttefelt H21

  • Byggherre: Leve Hytter AS
  • Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As
  • Kontraktsum : ca. 8,5 mill
  • Ferdigstilles ila. 2016

Komplette grunn –og betongarbeider for 18 hytter. Arbeidene omfatter opparbeidelse av ca. 2000 m2 byggegrop, 250 meter internveier, parkering og 500 meter ledningsnett i VA.

Stortomt 54