Prosjekter

Colombi Eiendom – Tomt 74, Hyttefelt H21

Les mer

Tinn Kommune – Gunleiksgate, Sanering VA

Les mer

LU – Lafteråsen Boligfelt

Les mer

GL – Gaustatoppen Lodge, Etappe 2

Les mer

Tinfos – Middøla Kraftverk

Les mer

GMDC – Totalentreprise grunn –og betongarbeider

Les mer

ØTB – Sjøtveit Båthavn

Les mer

Kongsberg Tomteselskap – Felt KS – A6

Les mer

Brendstaul Sameige – Brendstaultoppen Hyttefelt

Les mer

Gaustatoppen Invest – Hyttefelt H21

Gaustatoppen Invest – Hyttefelt H27

Gaustatoppen Invest – Hyttefelt H28

Gaustatoppen Invest – Område 2B

Gaustatoppen Lodge – Hovedanlegg og grunnarbeider for leilighetsbygg

Les mer

Gaustatoppen Skisenter – Nedfart Heis D

Hyttetomter

Irmat – Goasholtmyra Etappe 3

Kongsberg Tomteselskap – Boligfelt Gamlegrendåsen Syd

Kongsberg Tomteselskap – Rundkjøringer Gamlegrendåsen

Mesta – Tinnsjovegtunnelene

Les mer

NCC – Dam Arlifoss

Statens Vegvesen – Fv 362 Krossberget

Statens Vegvesen – Maristigen Linje 1

Les mer

Statens Vegvesen – Svineroevegen

Tinn Vann og Avløp – Gaustablikkvegen

Veidekke – Gaustatunet