Område 1 – H36B

  • Byggherre: Colombi Eiendom AS
  • Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As
  • Kontraktsum : ca. 3,0 mill
  • Ferdigstilles Juli 2016

Komplette grunnarbeider for 6 dobbel – hytter. Arbeidene omfatter opparbeidelse av 6 byggegroper, 200 meter internvei og 250 meter ledningsnett i VA.

Område 1 - H36B