Grunn og –betongarbeider for første bygg til GMDC er overlevert!

Ferdigstillelsesfristen for grunn og –betongarbeidene til første bygg til GMDC var satt til 24. januar. Fredag 10. januar ble gulvet støpt, 14 dager før fristen! Arbeidene er gjennomført med stor fremdrift og høy kvalitet, i alt har 50 personer vært involvert i prosessen. Samarbeidet med byggherre har vært meget godt, og vi ser frem til […]

Godt igang på Lafteråsen!

Lafteråsen Boligfelt VVA.
Det skal bygges kommunalteknisk infrastruktur for 58 nye tomter på Gamlegrendåsen Syd.
Anlegget består av 1800 meter nye adkomst –og GS-veier, 2400 meter nytt ledningsanlegg for vann, spillvann og overvann, og 2400 meter komplette kabelgrøfter inkludert lysmaster.
Det skal totalt settes ned 110 kummer.

Kongsberg Tomteselskap – Felt KS – A6

• Byggherre: Kongsberg Tomteselskap AS • Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As • Kontraktsum : 4,5 mill. • Ferdigstilles Oktober 2013 Komplette grunnarbeider for 10 hustomter på Gamlegrendåsen Nord i Kongsberg. Anlegget består av 300 meter komplette VA-grøfter, 150 meter vei, 500 m2 natursteinsmurer og samlet ca. 3000 m2 tomteopparbeidelse.

Sjøtveit Båthavn

• Byggherre: Sjøtveit båthavn• Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As• Kontraktsum : 3 mill.• Ferdigstilles juni 2013 Prosjektering og bygging av småbåthavn i Tinn Austbygd for ca. 70 båter. Arbeidet omfatter masseflytting av totalt 25.000 m3 gravemasser i det nye havnebassenget, bygging av moloer og plastring av ca. 6.000 m2 molosider. I tillegg omfattet kontrakten bygging av […]

Tinnsjøvegtunnelene

• Byggherre: Statens Vegvesen • Hovedentreprenør: Mesta • Kontraktsum : 7 mill. • Ferdigstilles oktober 2011 Rehabilitering og frostsikring i tunnelene Jønjiljo og Prestura på Tinnsjøveien. Total lengde 2200 m. Vi utfører opplasting og utkjøring fra tunnelene. Bygging av 4 stk. havarilommer i dagen. Rehabilitering av overvanns- og kabelanlegg. Det skal bygges 2 nye portaler, […]

Gaustatoppen Lodge

Gaustatoppen Lodge – 01.september 2010 • Byggherre: Gaustatoppen Lodge • Hovedentreprenør anlegg: Brødrene Alseth • Hovedentreprenør bygg: A til Å • Kontraktsum: 10 mill. • Ferdigstillelse: 2012 Grunnarbeid for 3 leilighetsbygg med til sammen 40 leiligheter på Gaustablikk. Inkl. framføring av hovedanlegg for veg- vann og avløp inkl. bygging av en 30 m lang trebru […]

Maristigen

• Byggherre: Statens Vegvesen • Hovedentreprenør: Brødrene Alseth • Rassikringsentreprise • Kontraktsum: 10 mill. • Ca. 1000 m veg • Masseflytting 50.000 m3 • Sprengning 10.000 m3 • Asfalt 600 tonn • Sikring med nett 3000 m2 • Fjellbolter 500 stk • Ferdigstilles september 2011 Fjellsprengning og fjellsikring i meget krevende terreng. Eksisterende veg timestenges […]

Gausetvegen

• Byggherre: Statens Vegvesen • Hovedentreprenør: Brødrene Alseth • Kontraktsum: 5 mill. • Ferdigstillelse: sept/okt. 2011 Rehabilitering av ca. 4 km av Fv 756i Tinn Kommune. 4000 m grøfter skal renskes, det skal etableres nye stikkrenner og vegbanen skal forsterkes/masseutskiftes. Vegen legges også stede vis om.