Eikeskar VVA

  • Byggherre: Block Watne
  • Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As
  • Kontraktsum : ca. 2,0 mill
  • Ferdigstilles Juni 2015

Komplette grunnarbeider for 6 hus i rekke. Arbeidene omfatter opparbeidelse av ca. 2000 m2 byggegrop, 60 meter internvei og 100 meter ledningsnett i VA.

I tillegg skal komplett kommunal infrastruktur forlenges ca. 50 meter.

Arbeidene foregår i tettbebygd strøk med høye krav til sikring av anleggsområdet.

Eikeskar-VVA